КОНТАКТИ:  
България, село Велчево, община Априлци

За резервации +0876756346

+0878324453 

Е-mail: hotel.velena.apriltsi@gmail.com

Сметка в лева
УниКредит Булбанк АД
IBAN—BG29UNCR70001523294823
BIC: UNCRBGSF
Tитуляр: ТАБ ТУР ЕООД