Природонаучен музей с. Черни Осъм

Музеят се намира в село Черни Осъм, разположено в северните склонове на Средна Стара планина, на двата бряга на река Черни Осъм.
Селото е създадено преди 300 години от свободолюбиви и непокорни българи.
 Съхранило своя стремеж към национална независимост, то се превръща в твърдина на българщината. Не един път Апостолът на свободата Васил Левски е намирал убежище тук.

В музея ще намерите богата експозиция от препарирани животински видове, представители на фауната в Централна Стара планина: бозайници, птици, влечуги, насекоми.

Прочетена 597 пъти

Контакти

Румяна Нанкова (управител)

Мобилен: +359 888 894 258

Имейл: hotel_velena@abv.bg

***

Тодорина Йончева (управител)

Мобилен: +359 886 496 994

Имейл: hotel_velena@abv.bg

***

Хотел Велена Рецепция

Мобилен: +359 886 496 994

Имейл: hotel_velena@abv.bg

Мебели от производител